Nike, Nike - FSR - E

Цена: 210.00

NIKE - корпус за групови гонки Навига клас ФСР-Е . Корпусът е съвършенно нова концепция при този клас лодки.Изграден на опита при класовете с двигатели с вътрешно горене ,лодката притежава изключително добра хидро и аеро динамика подходяща за големи водоеми и трасе с повишена дистанция ,както това за ФСР- гонки.Корпусът е на база епокси технология ,като за екстремни гонки се препоръчва корпус изграден от хибридни влакна / карбон и кевлар / и специална епоксидна смола с повишени якостни показатели.
Така нареченият "Рейсинг вариант " препоръчан от фирмата е изграден по този начин и има тегло от 380 гр.
Дължина - 700 мм
Варианти - ГФК - 210.00 лв
Рейсинг вариант / хибрид / - 270.00 лв
карбон - 320 . 00 лв

Партньори