Мини Моно Гримингер Ево 22

Мини Моно Гримингер Ево 22, Мини Моно

Цена: 90.00

Новата лодка е еволюция на старата конструкция на Инго Гримингер .На базата на натрупан през годините опитът е направена новата конструкция с увеличена ширина ,даваща възможност за по-голяма устойчивост при повишените скорости ,а промените в хидродинамиката на дъното пести изразходваната енергия.Както и при останалите наши продукти,лодката се предлагат в три варианта на армировка,както и вакуумиране при желание на клиента.
ГФК - 90 лв
Хибрид - 130 лв
Карбон - 145 лв
Монтиран флутканал + 20 лв.

Партньори