Black Sea Mono

Black Sea Mono, Mono 1

Black Sea Mono може да бъде поръчан в избран от вас вариант на корпуса / вижте вариантите в категоря " Корпуси " / със монтиран хардуер ,до каквато степен на готовност за старт желаете. Лодката е подходяща за гонки в НАВИГА - клас - МОНО 1 . Обикновено се изпълнява с преден монтаж на мотора ,който е тип 3650 / 3100 kV. Захранването е 3S LiPo .
ESC - 100 A.Корпусът е много устойчив и мореходен на средна и висока вълна.

Партньори