Black Sea Mono

Black Sea Mono, Mono 1

Цена: 150.00

Корпусът на Black Sea Mono е една от последните разработки на фирмата в клас Моно 1.За база е взет дългогодишния опит с корпус за същия клас конструиран от Егон Вил.Корпусът е удължен и са направени промени в хидродинамичната част на дъното ,в съответствие с повишените изисквания за скорост през последните години.Взето е предвид и намаленото тегло на акумулаторните батерии ,подобрени са и аеродинамичните качества на палубата.
Дължина - 635 мм
Вариант - ГФК - 150.00 лв
- хибрид- 200 лв / препоръчан за гонки в клас Моно 1 /
- карбон - 225 лв

Партньори