Моно 1 - Стелт

Моно 1 - Стелт, Моно

Цена: 180.00

Корпусът на Стелт -Моно 1 е най-новата разработка на фирмата за този клас.Изработва се в два варианта - стъклена и хибридна армировка.Може да бъде поръчан във фирмата със или без монтиран флутканал ,също и с монтиран хардуер или пълен АРТР.Предназначен за гонки в клас Моно 1 в системата на световната организация НАВИГА.
ГФК - 180 лв
Хибрид - 195 лв
Монтиран флутканал
Монтиран хардуер със променлива геометрия на дейдвуда - + 590 лв върху цената на варианта
със статична геометрия на дейдвуда - + 510 лв върху цената на варианта

Партньори